سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلمه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

یاابالفضل العباس ....

 

 

 

نشستِ پرچمِ تو پشتِ من شکست ببین

 

دلم چو لاله ز داغت به خون نشست ببین

 

نوایِ ناله­ام آتش در استخوان انداخت

 

چو بند بندِ وجودت زِ هم گسست ببین

 

توانِ طاقتِ گل آب شد زِ موجِ عطش

 

نشسته غنچه به راهت قدح بدست ببین

 

بیا که دوش به دوشت به سویِ خیمه رویم

 

زبانِ خندة این قومِ پستِ پست ببین

 

میانِ رفتن و ماندن کدام چاره کنم؟

 

نه پایِ رفتنم از تو نه ماندن است ببین

 

تمامِ فاجعه بعد از تو اتفاق افتاد

 

(نگاه کن به نگاهم هر آنچه هست ببین)