سفارش تبلیغ
صبا ویژن

کلمه

صفحه خانگی پارسی یار درباره

حنجره ی نی­نوا

 

گل یاس  

 

 

حنجرة نی­نوا

 

 

در آن زمان که حُرمتِ آیینه­ها شکست

 

منشورِ فتنه جلوة نورِ خدا شکست

 

در باغِ نیم سوختة باغبانِ عشق

 

چادر نمازِ شاخه گلِ کبریا شکست

 

دیوارِ کعبه باز ترک خورد بعد از آن

 

آغوش باز کرد که قبله نما شکست

 

از آتشِ سقیفه شرر چند جره ریخت

 

در کامِ کوزه­ای جگرِ مجتبا شکست

 

فریادِ بغض های علی (ع) در سکوتِ محض

 

در هفت بندِ حنجرة نی­نوا شکست

 

لحنِ (حجازی)­اش که مقامِ (عراق) کرد
 

(شورِ حسینی) است که در کربلا شکست

 

هر بیعتی که با (خطِ کوفی) نوشته­اند

 

مُهرِ فریب داشت به روزِ وفا شکست

 

رنگِ بهار داشت نخستین سفیرِ گُل

 

 در برگ ریزِ فصلِ خزان بی­صدا شکست

 

*******

 

آبی نبود بدرقة راهِ اکبرش

 

چشمانِ خون فشانِ عطش در قفا شکست

 

راهی که چشم دامنِ اشکِ روان گرفت

 

در خیمه بود منتظرش در عبا شکست

 

 

این شعر ادامه دارد ... .